0

  


Lexia Education

Leverandør av streaming og digitale produkter


Lexia Education AS

er leverandør av juridiske kurs og digitale produkter. Vi tilbyr også kurs innen etikk, medisin og ledelse. Målet er å tilby høy faglig og pedagogisk kvalitet til en fornuftig pris. Vår målgruppe er advokater, dommere, saksbehandlere og andre som arbeider innen fagområdene i vår kurskatalog.

Norsk forum for Erstatningsrett (NFFE) ble stiftet i 2018 og inngår i dag som en del av Lexia Education. 

Lexia Education er også utvikler av ulike digitale tjenester og produkter, slik som 

Velkommen til Lexia Education!

Jana Uglebakken, jurist og daglig leder CEO

Jana

favco3